Syd Slesvig turen den 12. og 13. august 1965

Med Skanderup Ungdomsskole

 

Afskrift fra Dagbogen fra dengang.

 

 

 

Lidt Historie om Syd Slesvig

 

 

     

 

Befolkningen

 

På den store halvø Angel har der altid levet en fri og stolt befolkning, der aldrig har været undergivet nogen herre mand.

 

                 

 

de to sydlige halvøer ligger derimod store herregårde, der ejer det meste af jorden. Her lever en stor landarbejderbefolkning.

 

I midten af landet er jorden fattig. Befolkningen har dog ofte ved sparsommelighed, forstået at vende armod til velstand.

 

            

 

bakkeøerne er der gode betingelser for landbrug.

 

Marsken mod vest er milevide, flade græsarealer dannet as hav aflejringer. Den giver gode muligheder for indbringende kvægavl. I disse egne bor de stolte og særprægede Frisere, der taler deres eget sprog.

 

Gårdene i marsken ligger ofte på en forhøjning, af hensyn til eventuel stormflod.

 

En Marsk gård

 

Byerne

 

Ca. det ½ af Syd Slesvigs befolkning lever i byerne

 

Landets styre

 

Sydslesvig blev i 1946 sammenlagt med Holsten i et land, som kaldes Slesvig-Holsten. Dette land har sin egen rigsdag (landdag) og regering i den

Holstenske by Kiel.

 

De forskellige tyske landsdele sender repræsentanter til ”Forbundsdagen i Bonn” (der er en forbundskansler).

 

 

Sydslesvigs stednavne

 

Sydslesvigs stednavne viser, at landsdelen helt fra år 400 har været beboet af dansktalende folk. Det viser sig nemlig, at størstedelen af de Sydslesvigske stednavne har samme endelser som findes i de danske stednavne.

Ved en stor undersøgelse ha sprog forskere fundet ud af, at de forskellige stednavnsendelser, stammer fra ganske bestemte perioder i vor historie.

 

F.eks. kan nævnes: - lev, - strup, - trup, og – rup er fra årene 400 til 800.

Og

-toft, - by, - bøl, -mark, -lund, - skov, - ved, og – kær er fra år 800 til 1000.

 

Nede omkring Eider grænsen, forsvinder disse navne næsten helt og erstattes af tyske. DVS. her begynder altså Tyskland.

 

Sydslesvig sprog

 

I en del grænseegne tales der daglig dansk, men ellers er dette sprog såvel som plattysk (tysk dialekt) i tilbagegang, og erstattes af højtysk, Vi dog huske at dette ikke behøver at vise en tilbagegang for dansk sindelag, idet sprog og sindelag i et grænseland absolut ikke behøver at være det samme.

 

         

 

 1. Nørreport                (Chr.d.IV)
 2. Danske krigsgrave
 3. Sankelmark              (1864)
 4. Oversø                    (1864)
 5. Oversø kirke            (grave)
 6. Sankelmarkstenen
 7. Helligbæk dåbsstenen
 8. Isted                        (hede)
 9. Lysskov hede           (Magnus den gode)
 10. Gottorp Slot
 11. Slesvig Domkirke
 12. Dannevirke Kovirke
 13. Halvkredsvolden      (Hedeby)

 

Turen starter

 

Torsdag den 12.08.1965

 

 

Skanderup Ungdomsskole

 

Vi startede fra Skanderup Ungdomsskole kl. 8.00, vi skulle køre med Brændekildes rutebiler. Af lærer havde vi først og fremmest vores forstander Helstrup med, derefter Sonja og Esther. Vejret var fint med solskin.

 

Haderslev Domkirke

         

Vor første mål var Haderslev Domkirke, Vi var i Haderslev kl. ca. 8.45.

Først var vi oppe og synge morgensang i domkirken. Både Biskop Krag og organisten kom, og efter morgensang var vi rundt og se kirken.

 

Domkirken set indvendig

 

Efter rundgang i Domkirken, var vi ude at se Dom parken og Haderslev dam.

 

Haderslev Dam

 

Da vi kørte fra Haderslev var det meningen, at vi skulle køre direkte til Grænsehjemmet eller også kaldet Kollund Vandrehjem, Men så blev det lavet om at vi kørte over Gråsten, for at se Gråsten slot, hvor kongeparret var på besøg. Vi så vagtafløsningen, man kunne ikke komme hel in på slottet.

 

                   

Gråsten Slot                        Vi venter                      På Garden

 

Vi var på Kollund Vandrehjem kl. ca. 12.20. Der fik vi en madpakke udleveret hver. Der var 8 halve stykker rugbrød og 1 stk. franskbrød. Det sad Ruth, Monica, Anna og jeg nede ved stranden og spiste.

Vi kørte fra Kollund kl.ca.13.25. Derfra og direkte til grænsen, hvor vi kom smertefrit over.

 

          

Duborg Skolen

 

Fra Kruså kørte vi til Flensborg, hvor vi så ”Duborgskolen” en dansk skole. Derfra gik det videre til Soldaterkirkegården, hvor der er mange gravstene, med minder om de faldne fra krigen. Det sidste sted vi var før vi forlod Flensborg var Chr. Poulsens skole. Bestyreren eller hvad han nu var, hed vist Johannes Hansen, han var gammel Skanderup elev. Han viste os rundt. Dette var også en dansk skole.

 

Bussen ved Jaruplund

 

Da vi så kørte videre, var vort nye mål Jaruplund (Jarplund). Her spiste vi vor eftermiddagskage, som bestod af et stykke krydderkage. Vi kunne tage vand , hvis vi ville have noget at drikke til. Klokken var godt 17.00 da vi ankom til Christianslyst.

 

               

Christianslyst

               

Vi spiste til aften kl.18.00, og derefter var vi henne for at besøge et væveri, som lå i nærheden (ca.100m.).

 

Forresten er der også en anden skole, som skulle sove på Christianslyst, nemlig Horsens II real klasse. De havde været der siden mandag, og skulle først hjem lørdag. Om eftermiddagen da vi kom, blev vi jo da indkvarteret, jeg kom til at bo på værelse nr. 24 sammen med Anne Lise, Monica og Ruth.

Da det så var blevet aften kl. var godt 20.00, skulle vi ind og se en film om ”Hærvejen” ved bestyrer Mortensen. Derefter fik vi en portion is med et par vafler til. Klokken 22.30 var vi alle på vore værelser, men der var lidt uro over det hele, i hver tilfælde indtil godt elleve, da sov jeg, så jeg hørte ikke mere.

 

 

 

Fredag den 13.08.1965

 

           

         Christianslyst          Chauffør klar til afgang

 

Der blev ringet op kl. 6.45, da skulle vi ind for at spise, og efter morgenmad, havde deres lille butik åben. Kl. 8.00 skulle vi synge morgensang alle sammen.

Der blev sunget ”Nu titte til hinanden”.

 

Vi tog af sted fra Christianslyst da kl. var 8.45, og videre til Slesvig.

 

 

Der lå vi og kørte rundt indtil vi kom til Slesvig Domkirke.

 

 

                 

Blandede billeder fra Slesvig domkirke

 

Efter en tid ved domkirken, kørte vi hen til Gottorp Slot, der nu er omlavet til museum. Et meget flot museum syntes jeg.

 

                

            Gottorp Slot             Gottorp Slot              Hr. Helstrup         

 

Da vi havde set Gottorp slot kørte vi til Dannevirke, hvor vi sad og spiste vores medbragte mad ved Valdemars muren.

Vi havde selv smurt vores mad om morgenen, så den madpakke var ikke så stor, som den vi havde fået hjemmefra torsdag middag.

Vi købte sodavand og øl i en restaurant, som ligger nær heden.

 

Frokost ved Valdemars muren

 

Vi kørte fra Dannevirke kl. 13.00 og direkte til Flensborg, hvor vi skulle være et par timer. Dvs. vi holdt inde på halvvejen, og fik et stykke kage., som skulle være vores eftermiddagskage.

 

    

Kaffepause ved Oversee

 

Vi var i Flensborg kl. 14.00. Der Var vi først inde og besøge ”Dansk centralbibliotek”.

 

     

 

Der fik vi lov at tage et par brochurer. Efter dette besøg, var vi overladt til os selv. Vi måtte gå hvor vi ville, vi skulle bare være omme ved bussen kl. 16.30.

 

 

I Flensborg var det Ruth og mig der gik sammen, vi kun ad hovedgaden, men den var sandelig også lang. Vi handlede lidt, både her og der, og stødte så på nogen, som også var på ferie i Tyskland, men dem snakkede vi ikke ret meget med. Vi var også inde i en lille bar, hvor vi drak en cola hver og hørte grammofon.

 

    

Flensborg                  Havnebillede

 

Vi gik så om til bussen, hvor vi jo skulle mødes kl.16.30, dvs. vi kom først til at køre kl. 16.45, da Monica ikke var kommet.

Vi kom over grænsen uden at vi blev undersøgt, og det var vist godt, for der var et par stykker, der havde spiritus med over og for mange cigaretter.

 

Fru Helstrup tog imod

 

Vi var hjemme i Skanderup da klokken var ca. 18.00, så det var en pæn tid. Vi spiste så til aften kl. 18.45, og derefter gik i hver tilfælde jeg op og vaskede mig og så på hovedet i seng.

 

 

 

Konklusion:
Dejlig tur, som jeg gerne vil på igen, men så skal der være mere tid til at se de forskellige steder, hvor vi var på besøg.