Flådestation Grønnedals historie

 

       

Beliggenhed


Flådestation Grønnedal ligger ca. 4. km vest for Ivigtut i det sydvestlige Grønland.

Navnet Grønnedal kan ses på kort flere hundrede år tilbage. Dalens navn skyldes nok,

at den ligger imellem 2 fjelde, kaldet Bratten og Rypefjeld. Midt i denne dal løber der

en elv "Bryggerens elv", som har sit udspring ved en sø "Langsø", der ligger nær

indlandsisen. Dalen er meget frodig, der er bl.a. mange forskellige blomster arter og

blåbær. Man mener, det er nordboerne, der har givet dalen navnet Grønnedal.

 

US Navy's opbygning af stationen    


Flådestationens historie tog sin begyndelse d. 13. juni 1941, da havde amerikanerne

forsvaret af Grønland klar. Man mente at Grønnedal, der ligger i bunden af Arsuk

fjorden og med Kungnaigt bugten ret forude mod havet, havde den rigtige beliggenhed.

Man havde i forvejen bygget en "Camp" ved Ivigtut, for at kunne forsvare
kryolit bruddet.
Forsvarsanlægget ved Ivigtut lå 500 m. øst for bruddet, det var beregnet til ca. 1000

mand. Egentlig havde amerikanerne tænkt sig at bygge "Campen" i Christians Havn,

men faciliteterne i Ivigtut var bedre, derfor valgte man stedet her.


Den 28. november 1941 blev forsvaret af Grønland endeligt. US Navy skulle forsvare

skibsforbindelserne Nordamerika - Grønland. Beskytte kysttrafikken i grønlandske

farvande, og forhindre fjendtlige styrker i at få adgang til territorialfarvand og

territorium.
Der blev anlagt flere forskellige forsvarsanlæg langs kysten, med hovedsæde i
Narsarsuaq. Anlægget i Grønnedal skulle klare tankområde, forsyninger og

reparationer. Tankområdet skulle have en kapacitet på over 10.000 tønder olie, 40.000

tønder dieselolie og 50.000 gallons flyvebrændstof, et forsyningsområde for levering af

forsyninger til luftfartøj, skibe og endelig en radiostation.

Hele bygningsarrangementet blev udført af US Navy og fik kodenavnet "Blue West 7".


Den 1. april 1943 stod Grønnedal færdigbygget, og US Navy hejste kommando på stedet.

Fra starten var det kun meningen, at stedet skulle bemandes med 1 officer og 9 menige.

Men da anlægget stod færdig med de store tankanlæg m. kraner, ammunitionsmagasiner,

køle-frysehuse, fly rampe, radiostation og alt, hvad der hører til en beboelse, såsom

læge-tandlægeklinik, kraftcentral, ferskvands og telesystem, samt beboelse, kom der en

ny bevilling på 38 officerer og 168 underordnede officerer og menige.


Fra 1943 og til krigens slutning skete der ikke de store forandringer på stationen, men

så i slutningen af 1945 opstod spørgsmålet om amerikanernes forbliven på Grønland.

Man fortsatte med at bruge de amerikanske baser på Grønland som mellemstationer
fra Europa til Amerika. Man flyttede hovedkommandoen, som jo lå i Narsarsuaq til

Grønnedal i foråret 1947. I den anledning blev der hængt en skibsklokke op uden for

gymnastiksalen med inskriptionen "US Navy 1947", klokken anvendes i dag i forbindelse

med, gudstjeneste på stedet.

 

 Danmarks overtagelse af Grønnedal 

                                                 
I en aftale fra 27. april 1951 om forsvaret af Grønland blevet fastlagt, at Danmark skulle overtage de amerikanske installationer i Grønnedal.
Den 1. august 1951 blev den nuværende Grønlands Kommando oprettet på Marinestation Grønnedal under ledelse af Admiral F. Aa. H. Kjølsen, som hermed blev den første danske chef på stedet. Der blev herefter oprettet en enhedskommando med opgaver, der fortsat er gældende bl.a.: Militære planlægningsopgaver.
                                    Overvågning af territoriet.
                                    Sø redningstjeneste.
                                    Fiskeriinspektion.
                                    Forundersøgelsesinspektion. .
                                    Sø opmåling.
                                    Støtte til videnskabelige ekspeditioner.
                                    Navigationsservice.
                                    Is rekognoscering·

              Forsynings og reparationstjeneste
              Transporttjeneste.
               Stationstjeneste.

 

Da danskerne overtog stedet, skulle der udføres en del reparationer og nybygning, da amerikanerne havde kørt med kortsigtet planlægning og et begrænset åremål på 5 år. Man begyndte ombygningerne, her prioriterede man familie husene højest, idet man
som personalemæssig fornuftig politik gik ind for at befalingsmænd, der tegnede sig,

for 2 år eller mere, kunne få sin familie med derop. Man ændrede på strukturen, så familiebeboelserne ikke lå lige op ad selve stationen men blev bygget, som en lille minipark. I dag kaldet "Halv Tolv" ca. 1km væk, dog blev de to første beboelseshuse opført ca. 300m. fra stationen, de blev bygget i 1953 og blev kaldt" Bjørnesognet".
                

Nybygningerne og ombygningerne sker slag i slag, som før nævnt først familiebeboelsen, derefter beboelsesbygninger (banjer) til konstabler og de menige.
Man rar lavet skole, fritidsordning, gymnastiksal og kostforplejning.
Den 1. juni 1961 ændres så betegnelsen fra Marinestation Grønnedal til Flådestation Grønnedal.

 

Flytning af Grønlands Kommando

 

I tresserne får man bygget ny brandstation, vaskeri, infirmeri (hospital) med tandlæge

og stations bygning. Der blev senere bygget ny administrations bygning, med alt hvad

dertil hører, bl.a. flåderadio og Grønlands Kommando. I underetagen til dette byggeri bliver der plads til posthus, kantine og televærksted.
Man fortsatte med forskellig nyopførelse op gemmen årene, og i 1971 bygges en heliport

(dvs. en landingsplads for helikoptere). I 1981 byggede man ny skole og i den forbindelse også et nyt kommunekontor, da det gamle i Ivigtut blev nedlagt.
Som by blev Ivigtut mere og mere en spøgelsesby, efter at man delvist holdt op med at bryde kryolit i tresserne, og helt holdt op i halvfjerdserne. I de senere år stod den kun til nedbrydning og oprydning.
Der blev også bygget nye banjer til mandskabet i midten af firserne.

 


I de seneste år er der talt meget om, at Grønlands Kommando skulle flyttes til Godthåb, men den tanke er skrinlagt indtil videre, det blev vist for dyrt.
Man har også talt om andre muligheder langs kysten, men også disse tanker er lagt på hylden. Man har ikke rigtig kunnet finde et bedre egnet anlæg end det i Grønnedal til fiskeriinspektion m.m.
Så Grønlands Kommando og flådestationen bliver nok der, hvor den altid har været.  

 

Kilde materiale:

ARSUKFJORDEN, Ivigtut, Grønnedal, Arsuk,

Nordiske Landes Bogforlag 1977