Bornholm 05. til 12. Juli 1993

Sommerferie

 

 

Aksel og jeg begyndte at planlægge vores første ferie sammen, og den skulle gå til Bornholm.

Der havde vi begge været på ferie som børn, Jeg med skolen i 1962, og Aksel da han var 10 år med sin mor.
Ja og sjovt nok, der hvor Aksel og hans "mor" Ida var på ferie, hos hendes daværende svigerfamilie, var det samme sted, som jeg var med skolen i 1962. De havde nemlig pensionat, især til skoler og den slags.

Aksel havde tillige været derovre nogle gange som marine soldat.


Vi startede ud, med at købe en pakkeløsning ved DSB, da der dengang jo ikke var kommet alle de broer, der er nu. Det kostede ca. 1700 kr. Så måtte vi jo se, om Aksels Lille Fiat Panorama kunne slæbe alt, hvad vi skulle have med.

 

 

Den 5. juli

 

Vi sejlede med Storebælts færge til Sjælland, senere med færge fra Dragør og til Limhamn Sverige. I Sverige syntes vi de kørte lidt mærkelig, deres opstregning på hoved vejen er anderledes end herhjemme, men det gik.

Vi kom til Ystad og sejlede derfra og til Rønne midtpå eftermiddage. Vi sejlede med ”Anker Kofod”.

 

 

Jeg havde nu fået sejlads nok, (hader at sejle) da jeg har meget nem til at blive søsyg.

 

 

Men vi kom god frem og havde bestilt plads på Sannes Camping ved Gudhjem. Hvor vi var lidt i kl. 19.00. Vi havde lånt min svigerforældres villatelt som vi skulle have sat op, og det er jo ikke hver dag, man prøver den slags.

 

 

Herefter skulle vi jo også have lavet mad. ”For uden mad og drikke, duer helten ikke”. Den blev nok hen ad kl.22.00 før vi fik noget, men det var hyggelig, med en enkelt lille lampe til strøm og et par stearinlys.

 

 

Den 6. juli

 

Morgenmad 

 

Efter morgenmaden, kørte vi på vores første udflugt, som gik mod Svaneke. På vejen dertil var der et Brugskunst værksted, hvor man kunne købe forskelligt, det skulle vi da ind og se.

 

                   

 

Vi holdt senere ind og gik en tur ved Randkløveskår, en flot natur må jeg sige.

 

                   

 Rankløveskår

 

Senere kom vi til Svaneke, hvor vi så en gl. Stupmølle. Senere samme dag så vi Årsdale mølle flot hvidkalket.

 

                    

Svaneke Gl. stubmølle                   Årsdale Mølle  

 

Herefter kørte vi til Neksø, hvor vi bla så kirken. Desværre var den lukket, så vi var ikke inde, men den var ellers flot set udefra.

Vi kørte selvfølgelig en tur til havnen, og så en meget lille skibsværft for fiskekuttere.

 

 

Sengotisk by kirke viet søfartens helgen. Sct. Nicolai. Tårn fra renæssancen og kapel fra 1700 tallet. Restaureret indvendig i 1985. Særlige gamle gravminder på kirkegården.

 

                           

                                 

Neksø Skibsværft                                                    Det lille Røgeri

 

Da klokken var godt og vel frokosttid fandt vi et lille Røgeri nær havnen, hvor vi fik frisk røgede sild.

Det var noget der smagte godt, men vore fingre lugtede af røget sild hel til næste dag, selvom vi vaskede dem. Der var nemlig ikke bestik med, det var på fingermaner.

 

Videre herfra, kørte vi gennem ”Paradisbakkerne”, hvor vi gjorde holdt ved ”Rokkestenen” som er der, og der var også en hyggelig stemningsfyldt sø, som hed ”Sorte gryde” der. Skøn natur.

 

                                                             

 Flækket  sten i Paradisbakkerne                   Rokkestenen, Aksel er opper på stenen         Lis nyder stilheden ved "sorte gryde

 

Vi kørte videre ned til Due odde, Her så vi fyret, samt en dejlig sandstrand.

 

               

Dueodde fyr blev opført i årene 1960-62 og det er 45 meter høj. I 1977 blev fyret automatiseret.

 

Nu kørte vi op over landet og kom gennem bla. Pedersker hvor vi var så heldige lige at se en gl. vandmølle ”Slusegård Vandmølle”.

 

Møllen blev bygget i begyndelsen af 1800-tallet medens ørred huset blev opført i midten af 1800-tallet. Vandhjulet blev fornyet i 1989 så møllens kværn nu fungerer.

Det ligger i et skønt og fredet natur område.

 

Nu kørte vi hjemover mod campingpladsen, men kom gennem  Østermarie, hvor vi så

 

Østermarie gl. Kirke (kirkeruin)

Opført ca. 1250 i granitblokke. Et ”tvillingehvælv” blev båret af fire søjler. Meget specielt tagkonstruktion helt i sten. Kun tagets udvendige side var beklædt med træ. Loftshvælv har lettet tag for flere tons sten. En del rune og gravsten

 

 

Østermarie kirke.

Korskirke opført af Paradis-granit i ny romansk stil i 1891. Afløste middelalderlig Mariakirken, herfra prædikestol, døbefont og epitafium over Bornholms frihedshelt Jens Peder Kofoed. Egenartet alterparti og triumfkors. Alterbillede fra ”Bethaniakirken”, Aakirkeby. I kirkeruinen gl. gravsten og 4 runesten.

 

 

Efter kigget på disse to ”gl. og ny ” kirker, kørte vi ad smukke snoede veje tilbage mod campingpladsen, men vi kørte lige et lille smut forbi Nylars som vi af gode grunde (det alt for sene tidspunkt på dagen) ikke så indvendig.

 

 

Vi kørte lidt videre nordpå op langs kysten. Her så vi først ”Helligdomsklipperne” fra vejen med ”Lyse klippe”.  Og her kom vi forbi Olsker og kørte hen for at kigge det hus, hvor både Aksel og jeg havde været som børn. Det lignede næsten sig selv, var måske lidt mere tilgroet.

 

                          

 

Efter dette kig gik det så hjemefter, kl. var ved at være 20.30 og vi var ret sultne.

 

 

Den 7. juli   

 

I dag ville vi så se nærmere på Helligdomsklipperne, og her gik vi ned ad, ja jeg ved ikke hvor mange trapper, (men den dag blev vi enige om, at man følte at Bornholm lå på 6 etage), for vi skulle da ned for at se grotten ”Sorte Gryde”.

 

                                        

Kløften                                                                Bro                                                                   Sorte Gryde

 

Her skulle leve en speciel Bornholmsk edderkop. Den så vi dog ikke.

 

Så var der tid for et smut ind i Rutsker Højlyng der ligger jo også en ”Rokkesten”.

 

Rokkesten

 

Videre gennem Hasle, hvor vi så deres pigegarde trække op, så det stoppede vi da og så på.

 

Pigegarden

 

Videre herfra og ned til Rønne, hvor vi gik en lille tur.

 

Da jeg altid har været vild med historie, havde jeg også fundet ud af, at der var nogle Jættestuer og selvfølgelig skulle de også efterses. Det var Arnager jættestuen. Arnager ligger nogle få kilometer sydøst for Rønne.

 

                  

Arnager Jættestue

Ved en udgravning i 1937 fandt man ud af flere ting.

Bla at der slet ikke var tale om en runddysse, som man før havde troet, men en derimod en karakteristisk jættestue med gravkammer og stensat indgang.

Ved Jættestuens gulv (et lag på 40-50 cm tykt lag) blev der fundet flere genstande. Bla 2 hele lerskåle, ligesom der fandtes talrige rav perler, flintflækker og ca. 15 menneske kranier.

Man mener således, at graven har været urørt siden bondestenalderen for 5000 år, siden.

 

Derfor havde Nationalmuseets tegner A. P. Madsen også ret, da han i 1885 betegnede megalitgraven som en jættestue på den akvarel, han malede under sit besøg på Bornholm.

 

Efter Arnager kørte vi en tur til Nyker, men i dag nåede vi så, at få set Nylars Rundkirke både ude og indenfor, vi kom tidsnok

 

          

Nylars kirke

Rundkirke i romansk stil. Kalkmalerier fra 1250 og moderne mosaik med opstandelsesmotiv. Smuk runesten i våbenhuset.

 

Videre herfra en tur gennem Aakirkeby, som vi kun kørte rundt i og så kirken udefra, Var som sædvanlig kommet efter kl. 17.00 hvor kirkerne lukker.

 

 

Aa Kirke (Aakirkeby)

Opført ca. 1150 grønsandsten og silurkalk i romansk stil. I middelalderen Bornholms ”Domkirke”. Prædikestol og altertavle i renæssance. Ekseptionel gotlandsk døbefont af mester Sigraf. Dobbelttårn.

 

Vi kørte omkring Ekkodalen, måske ikke den bedste dag at se den på (det havde småregnet en del af dagen), og dog her var smuk, så vi gik en tur.

 

Ekkodalen

 

Videre på vores vej tilbage til campingpladsen kørte vi gennem Almindingen, og her fik vi øje på en ”7 mastet” grantræ. Det var et imponerende syn.

 

            

7 master

 

Efter aftensmaden gik vi en lille tur langs vandet på campingpladsen, hvor jeg selvfølgelig ikke kunne lade være med at samle sten (ja hvornår gør jeg ikke det?).

 

 

 

Den 8. juli
 


Så er der straks morgenkaffe

 

Efter morgenkaffen kørte vi en tur ud til Helligdomsklipperne igen, og var nede af nogle andre trapper, 118 trin talte vi.

 

                                                                                               

118 trin                                                                                           Lyseklippen                                                                               Lyseklippen

 

Vi så Lyseklippen fra en anden vinkel, og var nede ved det, der hedder Tørre ovn.

Kørte derfra og igennem Tejn og så der den gammel Stubmølle.

 

Derfra kørte vi lidt ind over land først til Olsker s Rundkirke som vi nu ville kigge lidt på.

 

                     

Ols Kirke (Olsker)

Rundkirken er romansk. Fæstningsagtig granit kirke i tre stokværk med særdeles fin tagkonstruktion. Fritliggende klokketårn. Keramisk alterparti fra 1950.

 

og herfra videre til Rutsker, hvor vi så kirken.

 

                    

Ruts Kirke (Rutsker)

Dette er Bornholms højest beliggende landsbykirke bygget ca. 1200 i romansk stil med et smukt klokketårn i kirkegårdsdiget.

I koret lampe fra Hammershus. Bornholms frihedshelt Poul Anker var præst.

 

Turen gik videre til Teglkås et meget lille fiskeleje, og der var lidt skumsprøjt når vi kiggede ud på havet, men blæsten var ikke særlig koldt.

 

                     

Tejlkås fiskerleje

 

Så kom vi til Jons Kapel, og igen erfarede vi, at Bornholm ligger på ”6 sal”. Der var 170 trin ned og selv følgelig lige så mange op. Men det var turen værd, sikke en udsigt og så fortællingen om Jon.

 

                                         

Jons kapel                               ´            En af Jons huler                                  Op igen

            

Der siges at han var præst og for længe siden prædikede dernede. Han skulle efter sagnet bo i en klippehule, lidt syd for den 21 meter høje prædikestol. Sagnet siger han havde 3 huler.

 

Efter alle disse trapper, trængte vi til noget der var nemmere Så vi kørte op til ”Hammer fyr”, hvor der ved siden af, var et gl. stenbrud med en sø. Søen har man kaldt ”Krystalsøen”.

 

                                            

Hammer fyr                                              Krystalsøen                                          Gl. stenbrud

 

Ud til Kysten var der en meget lille havn ved navn Hammer Havn selvfølgelig.

 

Hammer Odde fyr

 

Vi kørte videre til et nyere fyr, som hedder ”Hammer Odde Fyr”, den var flothvidkalket, men der kunne vi ikke komme tæt på.

Her var også en sten, til minde om overfaldne søfolk, og et lille fiskerleje var der også.

Herfra gik det tilbage til campingpladsen, igen lidt sent.

 

 

Den 9. juli

 

Det var lidt mere blæsende i dag, men vejret var alligevel lun. Så i dag skulle vi have set Østerlars, Det er den største af de rundkirker der er på Bornholm

.

                                                             

Østerlars kirke

Rundkirke fra ca. 1150 i romansk stil. Indviet til Sankt Laurentius.

Øens ældste og største rundkirke. Taget er som det blev lagt i 1744. Også stræbepillerne er senere. 33 runesten ca. 1050. Gravsten af gotlandsk kalksten fra 1370. Kalkmalerier fra ca. 1350.

 

Nu ville vi op i almindingen og have set ”Rytterknægten”, På vejen derop kom vi forbi en gl. pumpe ved ”Christiansminde” og ruinen ”Lilleborg”. Den lå ikke så langt fra en sø. (jeg ikke husker navnet på)

 

                      

 Derfra kom vi op til pladsen med ”Rytterknægten” som er Bornholms højeste punkt (.62 m over havet).

 Stentårnet ”Kongemindet” blev bygget i 1856 til minde om Frederik den VII og Grevinde Danner der havde besøge stedet, nogle år før.

Da skoven omkring, tog noget af udsigten, forhøjede man med stålstillads, så tårnet nu er 172m. høj.

 

Det var ved at være godt middag og vi manglede at se Bornholms mindste Rundkirke

Nyker, som var flot pyntet med blomster. Vi fik at vide at det var fordi Dronning Margrethe havde været der et par dage før.

 

                      

Ny kirke (Nyker)

Bornholms mindste rundkirke med kun 2 stokværk i romansk stil og seværdige kalkmalerier fra flere perioder. Præstestolens felter er fra1610. Runesten i våbenhuset.

 

Nu kom vi til det lidt spændende denne dag, jeg havde set i nogle papirer at der skulle være nogle ”Helleristninger” i nærheden af Allinge. Dem ville jeg gerne se, men kunne vi finde dem?

 


Helleristninger er billeder og tegn der er hugget ind i klippefladerne for mellem 2500 og 3000 år siden, i bronzealderens sidste halvdel. På Madse bakke ved Allinge findes Danmarks største helleristning. Her kan man se mellem 11 og 14 skibe og andre motiver som fodspor og hjulkors. Når antallet er usikkert, så er det fordi en del af helleristningerne er så forvitrede, at de er svære at se. De bliver nedbrudt af vejr og vind.

 

Jeg fik Aksel lokket til at køre op til dem, selvom der kun var en markvej, og vi anede ikke om han skulle bakke tilbage. Men med møje og besvær fik han da vendt bilen, og jeg fik set hvad jeg ville.

 

                                                  

Hammershus                                              Kamelhovederne                                      Indenfor murene

 

Herfra kørte vi ud forbi Ravnedalen og videre til Hammershus slotsruin, hvor vi gik en tur rundt og så de forskellige historiske steder, og selvfølgelig så vi kamelhovederne.

 

                                                  

 

Jeg har fortalt lidt om Hammershus historie i stykket fra Skole turen til Bornholm i 1962, Søndag den 26.08.62

Så jeg håber, at hvis nogen er interesseret, vil i kigger derind.

Nu var klokken ved at være tid til at komme tilbage på pladsen, vi var sent på den hver dag.

Så aftensmaden blev altid lidt sent.

 

 

Den 10. juli

 

I dag havde vi bestemt at vi skulle en tur på Christiansø, hvis ellers båden sejlede. Det havde den ikke gjort de foregående dage, pga. for megen blæst.

 

Udsejling fra Gudhjem

 

Men vi kom af sted, den første båd der sejlede var kl. 9.45 og det var den såkaldte postbåd.

Vejret var med fint solskin, men det blæste vist mere, end man havde regnet med, for vi fik søgang så det gjorde noget. Det halve af os, der var med, blev søsyge.

Jeg smed i hver tilfælde 6 poser overbord, så ”mange tak”. Men Aksel mente ikke, jeg helt havde tabt humoren, for med alle de poser der røg overbord. Mente jeg nu nok vi kunne finde tilbage til Gudhjem, vi skulle jo bare følge dem (thi, hi). Turen tog ca.1 time og 10 min.

 

                                                 

Blandede billeder fra Christiansø

 

Nå men vi kom derover og jeg fik sundet mig lidt, med en tår kaffe. Vi havde selv kaffe og mad med.

 

                                                                   

Blandede billeder fra rundtur på Christiansø

 

Vi rar rundt og se på de forskellige gamle bygningsværker og købte selvfølgelig ”Christiansø sild” med hjem.

Og Aksel fik sig et lille chok, for der var en ”uartig” måge der tog en af andemors små ællinger, hun lige havde hjulpet i vandet. (naturens lov), men vi andre bryder os ikke om at se det.

Vi var så heldige, at vi fik lov til at vente en ekstra time, og så sejle tilbage til Gudhjem i den lille færge, der også sejler på ruten. Så da blev jeg ikke så syg.

Men en god tur blev det, jeg ville ikke have været den foruden.

 

                                                                   

Udsigt til Frederiksø og på travetur derovre

 

Christiansøs historie

 

Ertholmene ligger ca. 20 km. nord for Svaneke og består af 2 beboede øer: Christiansø og Frederiksø, fuglereservatet Græsholmen og adskillige mindre skær - heriblandt Danmarks østligste punkt, Østerskær

 

Christiansø og Frederiksø er med bygninger, mure og natur fredet. Øerne og havområdet omkring er gjort til Ramsar-område til beskyttelse af havfuglene. De ca. 100 beboere på øerne må leve og arbejde under disse vilkår. Vi beder alle vore 70.-80.000 gæster om at tage hensyn til vore bygninger, fæstningsmure og natur.


Militærboliger til familierne

 

Lidt historie fra Svenskekrigene og til nu

I 1658 måtte Danmark afstå alle sine besiddelser øst for Øresund til Sverige. Men Bornholmerne gjorde modstand, så Ertholmene atter blev danske. Stedet var en god støttepunkt for at kunne kontrollere den Svenske flådes bevægelser. Derfor valgte man at placere en flådebase eller fæstning om man vil på Christiansø.

I 1684 besluttede Christian den V At opføre et stort militært anlæg solidt mellem de to klippeøer, som skærmede havnen.

Nu vrimlede det med mennesker, der var 450 mand til at bygge fæstningen, ledet af en Norsk ingeniør Coucheron. Man havde jo granit og hvad man skulle bruge på stedet.

Der blev bygget ”Store tårn” på Christiansø, senere 1805 med et ”spejl fyr” indeni (Danmarks første), og på Frederiksø kom” Lille tårn .Øerne blev forbundet med en flydebro.

Der blev ved kasernen på Christiansø, også bygget boliger til det gifte personale. Det hele udviklede sig efterhånden til sit eget lille samfund. Der kom handelsfartøjer med forsyninger til øerne.

Under englandskrigene blev en del af fæstningen sønderbombet. Men alligevel forblev fæstningen indtil 1855 hvor det så blev nedlagt., da det ikke længere var tidssvarende. Havnen fungerede herefter som nødhavn med lods og fyr væsen. Al militær blev ophævet på øen i 1863.

For at bygningerne ikke skulle stå og forfalde, tillod Ministeriet tidligere soldater, at flytte tilbage som fiskere. Det blev grundlaget for det civile samfund, som stadig fungerer på Christiansø.

                             

Afsejling Christiansø                                               Solnedgang ved Gudhjem

Vi var i Gudhjem ved 16 tiden og så slappede vi af resten af dagen. Lidt tiltrængt efter sådan en ”sejlende” dag.

 

Den 11. juli

I dag kørte vi først til Gudhjem og gik en lille tur, hvor vi så ”Sct. Anna kapel”.

                            

Sct. Anna kapel” er en kirkeruin på kirkegården ganske tæt ved Gudhjem kirke. Sct. Anna kapel blev opført i1200 tallet som kystkapel, for de mange såvel bornholmske som tyske fiskere, der i middelalderen drev sildefangst omkring Bornholm. Kapellet blev opført i kløvet kamp og tegl og viet til Sct. Anne (Jesu mormor). Der kan ses en rest af alteret. Altertavle og alterstol er i den nye kirke. Gravsten fra 1700 og 1800 tallet kan ses.

Herefter var vi inde for at spise en hyggelig frokost. på noget der hed Valnøddeterrassen, det var rigtig hyggelig og vi fik en herlig anretning med forskellige former for fisk, pris 46 kr. pr. portion.

Herefter var vi inde og se et Glaspusteri det hed ”Gudhjem Glasrøgeri”, det var spændende at se, hvordan man forarbejder med glas. Man kunne også købe ting på stedet.

I dag begyndte det rigtig at blæse op, så vi pakkede, hvad vi nu kunne. Vi skulle jo hjem dagen efter.

Begyndende storm

Da vi sad og spiste, måtte vi flytte fødderne, der kom en hel lille bæk ind gennem teltet, idet vandet jo ikke kunne komme væk pga. klippegrunden. Vi havde alle de stearinlys tændt vi nu kunne holde til for ikke at fryse, og da regnen satte ind måtte vi have alting op i højderne.

Den 12. juli

Natten blev slem med orkan, alt blev våd også vore dyner, da vi havde lagt for tæt på teltdugen, så vi var glade for at skulle hjem.

Da vi senere på dagen sejlede fra Rønne, fik vi at vide at der var op til 5m. høje bølger, når vi kom ud på Østersøen, (og det var som før fortalt ikke min kop te). Men vi kom da til Ystad og jeg var kun lidt søsyg.

Senere da vi kom til Limhamn og sejlede til Dragør var det blevet mere stille vand.

Tolderne kigge på os og sagde, at vi var da vist tungt læsset, bilen hang lidt i bagenden, og det kunne vi jo kun bekræfte. Med et vådt telt og vådt sengetøj, så ville bagagen jo være tung.

Men vi kørte ind til vore venner Ninna og Erik i København og overnattede.

 

Den 13. juli

Dejlig at være inden døre, efter sådan en våd nat, og så at komme op til veldækket morgenbord, Ninna havde nemlig fødselsdag.

Til aften tog vi over til Aksels mor Ida, som boede i nærheden, og der var den lille familie samlet, (Aksels søster, mand og børn), til middag, og aftenkaffe. Så vi kørte sent hjem til Lindved, og var der midt på natten.

På hjemturen snakkede vi om, at camping var dejlig. Men næste gang vi skulle på ferie, ville vi nu nok leje en hytte eller købe os en campingvogn.